Quy trình

Quy Trình Sản Xuất: 

Cá tươi nguyên liệu===>Sấy hơi nước===>Làm nguội===>Sàng loại bỏ tạp chất===>Nghiền===>Đóng gói sản phẩm.