Sản phẩm

Bột Cá 60% Đạm

+Màu sắc: Màu nâu xám, màu nâu vàng
+Đóng gói: 50kg/bao
Xem thêm

Bột Cá 63% Đạm

+Màu sắc: Màu nâu xám, màu nâu vàng
+Đóng gói: 50kg/bao
Xem thêm

Bột Cá 65% Đạm

+Màu sắc: Màu nâu xám , màu nâu vàng
+Đóng gói: 50kg/bao
Xem thêm

Bột Cá 67% Đạm

+Màu sắc: Màu nâu xám , màu nâu vàng
+Đóng gói: 50kg/bao
Xem thêm